Verkiezingsprogramma LFS 2022-2026


Ik ben er voor jou

In dit verkiezingsprogramma wordt aangegeven waar de LFS voor staat en wat de inwoners van de partij in het bestuur van de gemeente mogen verwachten.

De drie Kernpunten van ons verkiezingsprogramma zijn:

 

1-Aanpak woningnoodramp

 • Inbreiding voor uitbreiding.
 • Inbreiding op basis van slimme keuzes binnen de bebouwd kom  borgt de leefbaarheid in de bestaande stad.
  Uitbreiding biedt minder kansen voor volume door het behoud en mogelijke verbetering van natuurwaarden.
 • Sociale woningbouw: minstens een derde tot 50 % van totale nieuwbouw
 • Ruime diversiteit in woningen voor verschillende doelgroepen voor met name jongeren en starters

2-Een goede verkeersontsluiting

  • Er ligt een onvoldoende mobiliteitsvisie in Lingewaard om de groei van de economie en de bevolking op te kunnen vangen.
  • Ontwerp eerst een verkeersplan voor voetganger, fiets, auto en OV om samen te laten lopen met de ontwikkeling van woonwijken en de energietransitie
  • Bemmel: Veilig verkeer op basis van 30 km zônes in het Vossenhol, de Papanstraat en de Plak en het behoud van de leefbaarheid in deze straten
  • Huissen: geen aanpak bochtentracë Karstraat maar een structurele oplossing door het vrachtverkeer om te leiden over een rondwegver van nde kern van Huissen.
  • Hierdoor kan het verkeer in de Brede-, de Gochse-,de Huisman--, de Driegaardse-,en de Zandsedwarsstraat veiliger afgevoerd worden
  • De LFS wil meer minibussen vanuit de kleine kernen om aan te sluiten op de lijndienst 300

3-Participatie bij belangrijke voorstellen

 • Een goede en verbeterde participatie vereist ondersteuning van inwoners en leidt tot gedragen beslissingen van inwoners die met alternatieve benaderingen van plannen komen. De LFS ondersteunt o.a. burgerinitiatief groep Dorpensingel/Vossenhol en moedigt de inwoners aan burgerinitiatieven op te zetten. Hierdoor ontstaat een verbeterd en gedragen raadsvoorstel
 • De LFS zal zich binnen de gemeenteraad inzetten om ruim van te voren duidelijke kaders vast te stellen waarbinnen de participatie en de alternatieven onderzocht kunnen worden
 • De inwoners wordt duidelijk gemaakt dat de beslissing van de plannen door de raad wordt genomen, gehoord en afgewogen de voorstellen.

De Programma's

Door op het programma te klikken gaat u naar het programmaonderdeel toe. Aan het einde kunt u terugkomen in dit artikel om naar de andere programma's door te klikken.

Programma 1 Vrijheid en Veiligheid 

Programma 2 Verkeer Vervoer en Waterstaat

Programma 3 Economie

Programma 4 Onderwijs

Programma 5 Sociale Zaken

Programma 6 Volksgezondheid en Miljeu

Programma 7 Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing

Programma 8 Sport en lichamelijk Opvoeding, Cultuur en Recreatie

Programma 9 Financiën

Programma 10 Bestuur en Ondersteuning