VOOR IEDEREEN DOOR IEDEREEN

LFS 250px

 

IK BEN ER VOOR JOU

 

 

 

 

Wat de inwoners willen is leidend voor de LFS

Ik ben er voor jou

In dit verkiezingsprogramma wordt aangegeven waar de LFS voor staat en wat de inwoners van de partij in het bestuur van de gemeente mogen verwachten.

De drie Kernpunten van ons verkiezingsprogramma zijn:

1-Slimme keuzes maken bepalen de visie van de LFS over de ernstige woningnood

 • Inbreiding voor uitbreiding.
 • Inbreiding op basis van slimme keuzes binnen de bebouwd kom borgt de leefbaarheid in de bestaande stad.
  Uitbreiding biedt minder kansen voor volume door het behoud en mogelijke verbetering van natuurwaarden.
 • Sociale woningbouw: minstens een derde tot 50 % van totale nieuwbouw
 • Ruime diversiteit in woningen voor verschillende doelgroepen

 

2-De LFS maakt zich hard voor een betere verkeersontsluiting

 • Er ligt een onvoldoende mobiliteitsvisie in Lingewaard om de groei van de economie en de bevolking op te kunnen vangen.
 • Ontwerp eerst een verkeersplan voor voetganger, fiets, auto en OV om samen te laten lopen met de ontwikkeling van woonwijken en de energietransitie
 • Bemmel: Veilig verkeer op basis van 30 km zônes in de Plak, de Papenstraat en het Vossenhol en voor het behoud van de leefbaarheid 
 • Huissen geen aanpak bochtentracé Karstraat maar het vrachtverkeer omleiden over een rondweg ver van de kern van Huissen.  Hierdoor kan
 • het verkeer uit de Huisman-,de Brede-,de Gochse-, de Driegaardse-, en de Zandsedwarsstraat sneller en veiliger afgevoerd worden
 • Plan Bemmel-Haalderen van de wijkplatforms Bemmel-0ost; Bemmel centrum; Haalderen leeft;  Gendt; Doornenburg en Angeren in GMPplus opnemen
 • De LFS wil meer minibussen vanuit de kleine kernen om aan te sluiten op de lijndienst 300

 

3-participatie bij belangrijke voorstellen

 • Een goede en verbeterde participatie vereist ondersteuning van inwoners en leidt tot gedragen beslissingen van inwoners die met alternatieve benaderingen van plannen komen. De LFS ondersteunt o.a. burgerinitiatief groep Vossenhol, de Plak en de Papenstraat te Bemmel en de initiatiefgroep Zand Binnen en Buiten te Huissen en de plannen Bemmel-Haalderen van de platforms in Bemmel; Haalderen; Gendt ; Doornenburg en Angeren en moedigt de inwoners aan burgerinitiatieven op te zetten. Hierdoor kunnen verbeterde en meer gedragen raadsvoorstel ontstaan.
 • De LFS zal zich binnen de gemeenteraad inzetten om ruim van te voren duidelijke kaders vast te stellen waarbinnen de participatie en de alternatieven onderzocht kunnen worden
 • De inwoners wordt duidelijk gemaakt dat de beslissing van de plannen door de raad wordt genomen, gehoord en afgewogen de voorstellen.

Hier vindt u ons volledige verkiezingsprogramma